Lid Worden - WSV 2024_3_10

W.S.V. SCHELLE vzw
Wandel Sport Vereniging
Ga naar de inhoud

Lid Worden

Algemeen

LID WORDEN ?

Lidgeld vanaf 2024 :  20,00 € per persoon / Kinderen tot 12 jaar : gratis ***
*** Het inschrijvingsgeld is gratis voor inwonende kinderen

die jonger zijn dan 12 jaar
op de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar.
Regel de betaling op de gewenste manier.
Een betaling via overschrijving kan naar ons nummer :
BE05 8600 0613 9775 van
WSV SCHELLE vzw
Koekoekstraat 136 / 1V
2630 Aartselaar

Met vermelding : Nieuw Lid 2024

Wenst u Etiketten ?


De zellfklevers zijn gratis.
Je kan deze bekomen op eenvoudige vraag
aan het secretariaat :
cools.roland(at)telenet.be of
0497 43 48 45

WSV SCHELLE vzw
Koekoekstraat 136 / 1V
2630 Aartselaar

Met vermelding : Etiketten

Bij een nieuwe aansluiting en/of vraag naar etiketten

Neem kontakt met een bestuurslid of mail
uw gegevens door  naar onze secretaris Roland met

gekende adres :
cools.roland(at)telenet.be

Via onderstaand formulier kan u

ONLINE uw gegevens doorzenden

Nieuwe leden vermelden :

* Naam en voornaam gezinshoofd (en rijksregisternummer) voor toezenden van ons Infoblad
* Straat, nummer , postcode en gemeente van het gezinshoofd


Welkom bij onze club
Bij vraag voor etiketten volstaat naam en clubnummer

Ik wil graag lid worden van W.S.V. Schelle vzw
Ik wens mij aan te sluiten bij W.S.V. Schelle vzw, om zo tweemaandelijks het tijdschrift "Infoblad" te ontvangen en verzekerd te zijn tijdens hun activiteiten .
Ik maak hiertoe het nodige bedrag over op de rekening van W.S.V. Schelle vzw:
BE05 8600 0613 9775 van WSV SCHELLE vzw - Koekoekstraat 136 / 1V - 2630 Aartselaar -
Met vermelding : "Nieuw Lid 2024" en ontvang dan mijn persoonlijke lidkaart(en).

Dhr.
Mevr.
Mej.

Ik heb kennis genomen van het clubreglement en van het "Privacy Beleid"
* : VERPLICHT IN TE GEVEN
U kan ook een email sturen naar : Cools.roland(at)telenet.be met vermelding
"Nieuw lid 2024" en volgende gegevens :

Aanspreektitel : Dhr, Mevr. of Mej.
Voornaam en achtenaam
Geboortedatum en geboorteplaats
Straat met nummer en eventueel busnummer, postcode en naam gemeente
Telefoonnummer
Emailadres.

Van eventueel bijkomende leden: naam, geboortedatum en geboorteplaats.

Bedankt voor uw aanmelding.

Onze bankrekening : BE05 8600 0613 9775
van WSV Schelle vzw   Koekoekstraat 136/1V, 2630 Aartselaar

Deze pagina printen
Wijzigingen zijn steeds mogelijk, gelieve daarom altijd het tweemaandelijks "Infoblad" te raadplegen
Hebt u opmerkingen, voorstellen, artikels en/of foto's van voorbije activiteiten ?
Bezorg het aan onze secretaris, wij danken U !
Cehas - Versie 2024_3_10
Terug naar de inhoud